Algemene Voorwaarden


 1. Cursussen en herhalingslessen dienen bij voorkeur 2 maanden van te voren te worden besproken. Indien de periode korter is dan 2 maanden, dan kan alleen in overleg de cursus of herhalingsles woren besproken
 2. Indien de cursus en/of herhalingsles wordt geannuleerd, zullen onderstaande kosten in rekening worden gebracht:
  • bij annulering binnen één week voor aanvang van de cursus, wordt 100% van het cursusbedrag in rekening gebracht
  • bij annulering binnen twee weken voor de aanvang van de cursus, wordt 50% van het cursusbedrag in rekening gebracht
  • bij annulering binnen één maand voor de aanvang van de cursus, wordt 25% van het cursusbedrag in rekening gebracht
 3. Voor de cursus en/of herhalingsles wordt een maximum gehanteerd van 12 cursisten voor volwassenen ehbo en 15 cursisten en voor ehbo aan kinderen, dit om de kwaliteit te waarborgen
 4. Indien de afstand meer dan 30 kilometer vanaf postcode 2553 is dan wordt de helft van de reistijd in rekening gebracht á € 40,00 per uur.
 5. Er dient minimaal één (1) herhalingsles Eerste Hulp aan Kinderen per kalenderjaar (01/01 - 31/12) gevolgd te worden, ook al is het diploma-certificaat twee (2) jaar geldig
 6. De overeengekomen prijzen zijn exclusief BTW.
 7. De klant verklaart akkoord te gaan met de algemene voorwaarden, na bevestiging van de cursus